HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE

NAM

Hướng dẫn chọn size theo chiều cao, cân nặng:

img

Hướng dẫn chọn theo vòng đo:

Nam Regular

img

Nam Slim fit

img

Nam Seamless dệt

img

NỮ

Hướng dẫn chọn size theo chiều cao, cân nặng:

img

Hướng dẫn chọn theo vòng đo:

Nữ Regular

img

Nữ Slim fit

img

Nữ Seamless dệt

img

Nữ Seamless dán

img

BÉ TRAI

img

BÉ GÁI

img