Hỗ trợ

Bảng thông số size


*** Click từng tab để xem thông số size

Bảng thông số Nam


Đơn vị: Kích thước: cm


SIZE ĐƠN

SIZE XS S M L XL XXL
VÒNG NGỰC (cm) 79-84 83-88 87-93 93-99 99-105 105-111
VÒNG EO (cm) 66-71 70-75 74-80 80-86 86-92 92-99
VÒNG HÔNG (cm) 81-86 85-90 89-95 95-101 101-107 107-113

SIZE GHÉP

SIZE XS/S S/M M/L L/XL XL/XXL
VÒNG NGỰC (cm) 79-88 83-93 87-99 93-105 105-111
VÒNG EO (cm) 66-75 70-80 74-86 80-92 86-98
VÒNG HÔNG (cm) 81-90 85-95 89-101 95-107 101-113

Bảng thông số Nữ


Kích thước: cm


SIZE ĐƠN

SIZE XS S M L XL XXL
VÒNG NGỰC (cm) 73-78 77-82 81-87 87-93 93-99 99-105
VÒNG EO (cm) 59-64 63-68 67-73 73-79 79-85 85-91
VÒNG HÔNG (cm) 81-86 85-90 89-95 95-101 101-107 107-113

SIZE GHÉP

SIZE XS/S S/M M/L L/XL XL/XXL
VÒNG NGỰC (cm) 73-82 77-87 81-93 87-99 99-105
VÒNG EO (cm) 59-68 63-73 67-79 73-85 79-91
VÒNG HÔNG (cm) 81-90 85-95 89-101 95-107 101-113

Bảng thông số bé trai


Đơn vị: Kích thước: cm


CHIỀU CAO(cm) ĐỘ TUỔI VÒNG NGỰC(cm) VÒNG EO(cm) VÒNG HÔNG(cm)
100 3T 51-57 49-55 52-58
110 4T-5T 53-59 51-57 55-61
120 6T-7T 55-61 52-58 58-64
130 8T 60-66 55-61 62-68
140 9T-10T 65-71 58-64 67-73
150 11T-12T 70-76 61-67 71-77
160 13T 75-81 64-70 75-81

Bảng thông số bé gái


Đơn vị: Kích thước: cm


CHIỀU CAO(cm) ĐỘ TUỔI VÒNG NGỰC(cm) VÒNG EO(cm) VÒNG HÔNG(cm)
100 3T 51-57 49-55 52-58
110 4T-5T 53-59 51-57 55-61
120 6T-7T 55-61 52-58 58-64
130 8T 59-65 54-60 63-69
140 9T-10T 64-70 56-62 69-75
150 11T-12T 69-75 58-64 74-80
160 13T 73-79 60-66 79-85