Có thể đăng ký nhiều tài khoản trên ONOFF không?

ONOFF có thể giúp gì cho bạn?

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin của chúng tôi để tìm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất.

< All Topics
Print

Có thể đăng ký nhiều tài khoản trên ONOFF không?

In

ONOFF không quy định với mỗi khách hàng chỉ được đăng ký duy nhất một tài khoản trên website Onoff.vn. Tuy nhiên, bạn nên đăng ký và sử đụng một tài khoản với thông tin cá nhân hay sử dụng duy nhất để tránh nhầm lẫn đơn hàng và địa chỉ nhận hàng.

Mục lục
Mục lục
Mục lục