Có thể hẹn lại thời gian nhận đơn hàng khi vận chuyển đang tới?

ONOFF có thể giúp gì cho bạn?

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin của chúng tôi để tìm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất.

< All Topics
Print

Có thể hẹn lại thời gian nhận đơn hàng khi vận chuyển đang tới?

In

Bạn có thể hẹn lại thời gian giao hàng với nhân viên vận chuyển sau 1-2 ngày làm việc kế tiếp.

Mục lục
Mục lục
Mục lục