ONOFF hoàn tiền trong bao lâu?

ONOFF có thể giúp gì cho bạn?

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin của chúng tôi để tìm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất.

< All Topics
Print

ONOFF hoàn tiền trong bao lâu?

In

Trường hợp bạn đã thanh toán nhận hàng qua thẻ ATM, Visa và đủ điều kiện hoàn tiền như trong quy định, tính từ thời điểm bạn gửi đầy đủ thông tin hoàn tiền ONOFF xử lý tối đa trong 15 ngày.

Mục lục
Mục lục
Mục lục