Xử lý thông tin đổi hàng trả hàng trong thời gian bao lâu?

ONOFF có thể giúp gì cho bạn?

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin của chúng tôi để tìm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất.

< All Topics
Print

Xử lý thông tin đổi hàng trả hàng trong thời gian bao lâu?

In

Thời gian xử lý tính từ thời điểm ONOFF nhận được sản phản phẩm đổi gửi về, ONOFF sẽ kiểm tra sản phẩm có đủ điều kiện đổi trả hàng hay không. ONOFF sẽ xử lý đơn hàng đổi với thời gian tối đa 10 ngày.

Mục lục
Mục lục
Mục lục