Làm Thế Nào Để Thay Đổi Thông Tin Cá Nhân Trong Tài Khoản?

ONOFF có thể giúp gì cho bạn?

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin của chúng tôi để tìm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất.

< All Topics
Print

Làm Thế Nào Để Thay Đổi Thông Tin Cá Nhân Trong Tài Khoản?

In

Để thay đổi thông tin, bạn cần đăng nhập vào tài khoản trên ONOFF. Sau đó, vào mục Tài khoản và nhấn Chỉnh sửa để thay đổi thông tin theo mong muốn.

Mục lục
Mục lục
Mục lục