Tôi có được hoàn tiền đã thanh toán không khi hủy đơn hàng?

ONOFF có thể giúp gì cho bạn?

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin của chúng tôi để tìm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất.

< All Topics
Print

Tôi có được hoàn tiền đã thanh toán không khi hủy đơn hàng?

In

Có, bạn sẽ được trả hàng và hoàn bằng E-voucher có giá trị tương đương với sản phẩm đã mua (theo giá trị thực sau giảm giá) với hạn sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận voucher.

Mục lục
Mục lục
Mục lục