Giá mới cập nhật thấp hơn giá mà tôi đã xác nhận trên đơn hàng trực tuyến thì tôi có được hoàn tiền chênh lệch không?

ONOFF có thể giúp gì cho bạn?

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin của chúng tôi để tìm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất.

< All Topics
Print

Giá mới cập nhật thấp hơn giá mà tôi đã xác nhận trên đơn hàng trực tuyến thì tôi có được hoàn tiền chênh lệch không?

In

Giá trị sản phẩm được tính theo thời điểm bạn đặt hàng. Trong trường hợp giá mới thấp hơn, bạn sẽ không được hoàn tiền chênh lệch nếu đã nhận hàng thành công. Nếu đơn chưa giao/chưa nhận hàng, bạn có thể yêu cầu hủy đơn và đặt lại đơn hàng mới.

Mục lục
Mục lục
Mục lục