Đơn hàng được giao tối đa mấy lần?

ONOFF có thể giúp gì cho bạn?

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin của chúng tôi để tìm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất.

< All Topics
Print

Đơn hàng được giao tối đa mấy lần?

In

Đơn hàng được giao tối đa 3 lần (Nếu lần 1 đơn hàng giao không thành công, nhân viên vận chuyển sẽ liên hệ lại bạn lần 2 sau 1-2 ngày làm việc kế tiếp. Sau 3 lần giao dịch không thành công, đơn hàng sẽ bị hủy).

Mục lục
Mục lục
Mục lục